Pastatų

Projektavimas

Vykdome įvairios paskirties pastatų projektavimo ir derinimo veiklą, pradedant nuo pirminės konsultacijos ir objekto įvertinimo, sąlygų išėmimo iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

Pastatų projektavimo pradžia laikoma specialiųjų reikalavimo išdavimo diena.
 • Žemės sklypo nuosavybės dokumentus bei žemės sklypo planą
 • Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentą – rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems statiniams
 • Kaimyniniuose žemės sklypuose esančių pastatų naudotojų rašytinį sutikimą sujungti projektuojamą pastatą ir kaimynui (kaimynams) priklausantį (priklausančius) pastatą (pastatus) į vieną gaisrinį skyrių (kai yra neišlaikomi priešgaisriniai atstumai)
 • Visuomenės informavimo datą (viešo susirinkimo protokolo kopiją) apie visuomenei svarbaus statinio projektavimo pradžią
 • Žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus suderintus projektinius pasiūlymus (jeigu jie pagal teisės aktus turi būti parengti).
Kiekvienos paskirties pastatų projekto rengimo terminas yra skirtingas. Tai įtakoja pastatų sudėtingumas, pastato projekto sudedamųjų dalių kiekis. Kiekvieno pastato projektavimo darbų eiga yra apsprendžiama individuliai, įvertinus objekto situaciją. Kaip pavyzdį galime preleminariai apibūdinti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų projektų rengimo eigą:
 • Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas – 4 sav.
 • Toponuotraukos ir kitų reikalingų tyrimų atlikimas – 2 sav.
 • Proejktinių pasiųlymų suderinimas su užsakovu – 2 sav.
 • Lauko vandentiekio tinklų projektavimas – 2 sav.
 • Projekto užbaigimas ir pateikimas savivaldybei – 2 sav.
 • Statybą leidžiančio dokumento išdavimas – 4 sav.

Taigi bendras terminas siekia iki 4 mėnesių, bet remiantis ilgamete praktika ir patirtimi šis terminas sumažėja iki 3 mėnesių.