Pastatų ir patalpų

paskirties keitimo projektai

Pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų rengimas trunka nuo 1 iki 2 mėnesių.

Pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektai atliekami norint pakeisti iš vienos patalpų paskirties į kitą paskirtį. Pavyzdžiui iš gyvenamosios paskirties į administracinę ar komercinę ir atvirkščiai. Fiziniam ar juridiniam asmeniui norint vykdyti tam tikrą veiklą, reikėtų iš anksto pasidomėti kokios paskirties patalpose tai ruošiasi daryti.
Yra du pastatų ir patalpų paskirties keitimo projekto rengimo variantai:
  • Kai neatliekami statybos ar rekonstravimo darbai;
  • Kai reikalinga atlikti statybos ar rekonstravimo darbus;

Pirmu atveju yra rengiamas pastato ar patalpų paskirties keitimo projektas – keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;

Antru atveju yra rengiamas kapitalinio remonto aprašas, kuriame nurodomas paskirties keitimas ir nurodomi kokie statybos darbai bus atliekami.

Pastato ar patalpų paskirties keitimo projekto sudėtis, kai nereikia atlikti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų:
  • Projekto antraštinis lapas su nurodytais duomenimis
  • Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma esama ir būsima pastato (patalpos, patalpų) naudojimo paskirtis, adresas, pastato (patalpos, patalpų) bendrieji rodikliai
  • Paprastojo remonto darbų (jeigu atliekami) techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai
  • Pastato (patalpos, patalpų) planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos šių objektų ribos, techniniai rodikliai ir paslaugų teikimo apskaitos prietaisų išdėstymas (jei tokie nekilnojamojo turto objektai formuojami)
  • Pastato išorinės išvaizdos aprašymas, kai atliekant saugomoje teritorijoje esančio pastato paprastąjį remontą keičiama jo išorinė išvaizda
  • Kiti sprendiniai, jei keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, naujai paskirčiai teisės aktais nustatyti griežtesni reikalavimai (automobilių saugojimo vietų skaičiaus, inžinerinių tinklų, vaikų žaidimų aikštelių, želdynų ir kiti)