Nesudėtingų ir laikinų

statinių projektai

Nesudėtingų statinių projektų parengimo ir leidimo gavimo terminas svyruoja nuo 2 iki 4 mėnesių.

Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m.

I grupės nesudėtingieji statiniai:
  • Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų iki 50 m 2 bendro ploto
  • Kitos (šiltnamių) paskirties pastatai iki 80 m 2 bendro ploto
  • Sodo namai iki 80 m 2 bendro ploto;
II grupės nesudėtingieji statiniai:
  • Gyvenamieji namai iki 80 m 2 bendro ploto
  • Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų iki 80 m 2 bendro ploto
Leidimas statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingą statinį privalomas šiais atvejais:
  • Kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį
  • Mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį
  • Statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą
  • Rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją